HZVV meer dan voetbal alleen

Werk in uitvoering

Het zal niemand ontgaan zijn dat er bij HZVV flink ‘geklust’ wordt. Op de foto is de start van de vervanging van veld 2 te zien, namelijk het verwijderen van de infill (groene korrels). Inmiddels is de kunstgrasmat ook verwijderd en verbetert men de ondergrond om straks weer een nieuwe kunstgrasmat op te kunnen aanbrengen. Wat een enkeling misschien nog niet weet, is dat de gemeente direct daar achteraan ook het kunstgras van veld 3 gaat vervangen. Ook hier komt nieuw kunstgras. We hebben als club straks binnen één kalenderjaar 3,5 nieuw kunstgrasveld.

Dus zit het straks even tegen, aan de velden kan het niet meer liggen. Een nieuwtje hierbij is, dat op veld 2, naast de gebruikelijke witte belijning, ook blauwe belijning aangebracht zal worden ter afbakening van jeugdveldjes. Eventuele gevolgen van deze werkzaamheden, voor de trainingen van de teams, heeft Mark Strijker in beeld en ook met betrokkenen gecommuniceerd.

Ook is door de facilitaire ploeg (Jaap, Bert, Frans, e.a.) de toegangspoort van de Jeugdarena buiten de omheining geplaats, hetgeen de veiligheid voor de gebruikers van dit veld(je) ten goede moet komen.

Tot slot zijn we, i.s.m. de gemeente, inmiddels vergevorderd in het onderzoek-/keuzeproces m.b.t. zgn. ledverlichting ter vervanging van onze huidige, meer energie-verbruikende lampen. Parallel aan dit proces is er een clubje ‘wijze’ mannen bezig met een onderzoek naar de aanschaf van zonnepanelen en evt. accu’s voor de opslag van de opgewekte zonne-energie. En als laatste, inmiddels wordt ook al voorzichtig nagedacht over andere verwarmingsbronnen van het (douche)water en onze kantine. We blijven echter wel een vrijwilligersorganisatie. Alles gebeurt niet altijd in de hoogste versnelling, maar wel met hart en ziel.

Terug