HZVV meer dan voetbal alleen

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten zijn op te vragen bij de secretaris.

Het huishoudelijk regelement is hier te downloaden.