HZVV meer dan voetbal alleen

Organisatie

Om aan het ambitieuze beleid uitvoering te geven, is een professionele organisatie vereist. Zie het HZVV Beleidsplan. Hoewel op diverse plaatsen de aanstelling van betaalde krachten (trainers) onontkoombaar of interessant is, blijft het belang van vrijwilligers zeer groot. Daarbij is echter van groot belang dat vrijwillig niet hetzelfde is als vrijblijvend. Het professionele aspect wordt juist ingevuld doordat een ieder de taak die hij/zij op zich genomen heeft, daadwerkelijk vervult, ongeacht de omvang van deze taak. Met andere woorden: de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Om dit te waarborgen kent de vereniging een duidelijk gestructureerde en transparante organisatie.

Wedstrijdzaken
Mark Strijker wedstrijdsecretaris wedstrijden@hzvv.nl  06-10502162
Bestuur
Henk de Jong Voorzitter voorzitter@hzvv.nl
Rolf Buikema Penningmeester a.i. financien@hzvv.nl
Vacant Facilitaire Zaken & Horeca facilitair@hzvv.nl
Rolf Buikema Secretaris secretaris@hzvv.nl
Marcel Schoemaker Voetbalzaken voetbalzaken@hzvv.nl
Jeugdcommissie HZVV – organisatorisch
Stefan van Dorst Voorzitter jv@hzvv.nl
Jan Fieten Secretaris hjo@hzvv.nl
Mike van der Wal Jeugd Algemene zaken en PR jeugd@hzvv.nl
Maureen Lijster Jeugd PR jeugd@hzvv.nl
Ludo Bosma Algemeen Coördinator JO8/9/10 jeugd@hzvv.nl
Gerard Doldersum Algemeen Coördinator JO11/12/13 jeugd@hzvv.nl
Herjan Scheper Algemeen Coördinator JO14/15 jeugd@hzvv.nl
Marco Everts Algemeen Coördinator JO17/19 jeugd@hzvv.nl
Jeugdcommissie HZVV – voetbaltechnisch
Sander Jacobsen Hoofd voetbalzaken hjo@hzvv.nl
Edward Sabandar Hoofd Opleiding Bovenbouw JO17/19 hjo@hzvv.nl
Dennis Smit Hoofd Opleiding Middenbouw JO13/14/15 hjo@hzvv.nl
Glenn Dekker Hoofd Opleiding Onderbouw JO8/9 hjo@hzvv.nl
Johannes Pesoelima Hoofd Opleiding Onderbouw JO10/11/12 hjo@hzvv.nl
Kabouters
Eren Balanan Hoofd kabouters kabouters@hzvv.nl
Keepers
Damyan van Goor Keeperscoördinator alle secties damyanvangoor@gmail.com
Ledenadministratie
Ita Hotting leden@hzvv.nl 06-50838574
PR & Communicatie
Vacant Hoofd PR & Communicatie
Walter Kamminga Webbeheerder website@hzvv.nl
Jochem van de Weg Huisfotograaf en Social Media info@jochemvandeweg.nl
Maureen Lijster PR Jeugd jeugd@hzvv.nl
Reinier de Boer Verslaggever 1e elftal
Priscilla Niemeijer Speaker thuiswedstrijden 1e elftal
Mark Strijker Berichtgeving wedstrijdbureau
Jack Boon / Erik Jan Kreuze Nabespreking wedstrijden 1e elftal
HZVV TV hzvvtv@hzvv.nl
Technische commissie
Edwin Oostijen lid
Ferdinand Hup lid
Mark van der Starren lid
Marcel Schoemaker lid
Facilitaire zaken
Frans Wobben Hoofd facilitaire zaken 06-46697430
Marian Dekker Beheerder kantine 06-29446683
Mark van der Starren
Ruben Tigelaar
Kleding / materialen kleding@hzvv.nl
Vertrouwenspersonen
Mevr. M.H. Annen-Slagter hm.annenslagter@home.nl 0528-265003
Dhr. C. Fieten casper_fieten@hotmail.com 06-53212266
Lief en leed
Janny Naberman liefenleed@hzvv.nl
HZVV Onderneemt (businessclub & sponsoring)
Bestuur info@hzvvonderneemt.nl
Meer informatie: hzvvonderneemt.nl