HZVV meer dan voetbal alleen

Voor al onze jeugdteams: Mobiele telefoon staat uit in de kleedkamer

telefoon uit in de kleedkamer

De laatste tijd hebben we vragen gekregen over het gebruik van mobiele telefoons in de kleedkamers bij onze jeugdteams. Het liefst zien we dat (jeugd)spelers hun telefoon bij trainingen en wedstrijden thuis laten. Dat voorkomt niet alleen het risico op schade en diefstal, maar voorkomt ook dat er in de kleedkamers misbruik gemaakt wordt van de telefoon (denk aan stiekeme foto’s e.d.). Dat laatste kan verstrekkende gevolgen hebben.

Natuurlijk realiseren we ons dat veel ouders het prettig vinden dat hun kinderen in geval van nood bereikbaar zijn en om die reden kunnen en zullen we het meenemen van mobiele telefoons niet verbieden. Wel vragen we aandacht voor de regel dat telefoons in de kleedkamers altijd uit moeten staan.

Omdat het voor onze vrijwilligers onmogelijk is om deze regel altijd te controleren en te handhaven, vragen we ouders om hierover met hun kind in gesprek te gaan. Leg je kind alsjeblieft uit wat het gevaar is van het gebruik van telefoons in de kleedkamer en vraag hem of haar om deze simpele regel te respecteren.

Bedankt!

Terug