HZVV meer dan voetbal alleen

Uitnodiging en Agenda ledenvergadering

HZVV Logo

Beste HZVV-ers,

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van HZVV. Deze zal zoals reeds eerder aangekondigd plaatsvinden op dinsdag 23 mei om 20.00 uur in de bestuurskamer. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom.

De agenda treft u onderstaand aan. De notulen van de ledenvergadering van 28 november 2022 kunnen worden opgevraagd via een mail aan secretaris@hzvv.nl.

  1. Opening
  2. Mededelingen/ingekomen stukken
  3. Goedkeuring notulen ALV 28 november 2022
  4. Verslag uit commissies
  5. Begroting 2023/2024
  6. Vragenronde

Met een vriendelijke groet,

Bestuur HZVV

Terug