HZVV meer dan voetbal alleen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 28 november 2022

HZVV Logo

Beste HZVV-ers,

Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van HZVV. Deze zal plaatsvinden op maandag 28 november om 20.00 uur.
De agenda treft u onderstaand aan. Via een mail aan secretaris@hzvv.nl kunnen de notulen van de ledenvergadering van 19 september 2022 worden opgevraagd. Deze gelegenheid was er ook al enige tijd na deze vergadering.

De jaarrekening over het seizoen 2021/2022 ligt voor leden ter inzage op donderdag 24 november. Hiervoor kunt u een afspraak maken via financien@hzvv.nl

Wanneer u een vraag heeft voor de vragenronde, stel deze dan via de mail naar secretaris@hzvv.nl

De agenda algemene ledenvergadering maandag 28 november 2022

  1. Opening
  2. Mededelingen/ingekomen stukken
  3. Goedkeuring notulen ALV 19 september 2022
  4. Jaarverslag secretaris 2021-2022
  5. Jaarrekening 2021-2022
  6. Verslag van de kascommissie
  7. Goedkeuring en decharge bestuur jaarrekening 2021-2022
  8. Verkiezing bestuursleden: a. Marcel Schoemaker (voetbalzaken) aftredend en herkiesbaar
  9. Vragenronde

Met een vriendelijke groet,

Bestuur HZVV

Terug