HZVV meer dan voetbal alleen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 19 september 2022

Beste HZVV-ers,

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van HZVV. Deze zal zoals reeds eerder aangekondigd plaatsvinden op maandag 19 september om 20.00 uur in de bestuurskamer. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom.

HZVV Logo

De agenda treft u onderstaand aan. De notulen van de ledenvergadering van 21 maart 2022 kunnen worden opgevraagd via een mail aan secretaris@hzvv.nl.

  1. Opening
  2. Mededelingen/ingekomen stukken
  3. Goedkeuring notulen ALV 21 maart 2022
  4. Begroting 2022/2023
  5. Introductie en afscheid bestuursleden
  6. Vragenronde

Met een vriendelijke groet,

Bestuur HZVV

Terug