HZVV meer dan voetbal alleen

Priscilla Niemeijer Lid van Verdiensten

Priscilla Niemeijer lid van verdiensten

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van HZVV is Priscilla Niemeijer benoemd tot ‘Lid van Verdiensten’. Priscilla’s voordracht werd niet alleen door het bestuur ingegeven, maar ook een aantal leden hadden bij het bestuur aangedrongen op deze benoeming.

Voorzitter Henk de Jong memoreerde dat Priscilla al jarenlang een drijvende kracht is binnen HZVV, zo heeft/is zij: coördinator van de gastdames en -heren van businessruimte, coördinator van de omroepdames, mede initiatiefneemster van het 7 x 7 damesvoetbal, bezig met het vrijwilligersbeleid, lid van de kantine ‘afsluitploeg’, een bestuursfunctie bekleed, etc. Maar bovenal werden haar kwaliteiten in de (moeilijke) gesprekken met de leden geroemd en het feit dat je nooit tevergeefs een beroep op haar doet.

Een extra verrassing voor Priscilla was het feit, dat haar zoon Rick apart naar Hoogeveen gekomen was om de huldiging mee te maken en zijn moeder de bloemen overhandigde.

Terug