HZVV meer dan voetbal alleen

#samensterk

Wordt jij onze nieuwe sponsor?

Bekijk alle voordelen

Bijdragen aan succes en ambities

HZVV is een ambitieuze breedtesportvereniging met maatschappelijke en sportieve doelen voor alle leden. HZVV Onderneemt regelt de sponsoring binnen de vereniging en draagt zo bij aan het succes en de ambities van de voetbalvereniging HZVV.

Succes vind je in alle geledingen van HZVV. Succes is meer dan winnen of kampioen worden. Het is ook het handhaven op een bepaald niveau, zoals de hoofdklasse of een landelijke divisie, of een AED-cursus voor vrijwilligers. Om succesvol te zijn en te worden moet er worden geïnvesteerd in mensen, opleidingen, faciliteiten en innovatie. Daarvoor is (sponsor)geld nodig.

Actieve business club

De business club HZVV Onderneemt biedt haar leden een netwerkplatform. Tijdens het voetbalseizoen worden verschillende informele activiteiten georganiseerd, zowel rond wedstrijden van HZVV 1 als op andere momenten. Voorbeelden zijn een voetbalreis naar een wedstrijd in een buitenlandse competitie of aan avond Beer, Business & Brains. Zo wordt bijgedragen aan het versterken van de onderlinge band. Dit vergemakkelijkt het onderlinge contact en daarvan profiteren de leden bij het (onderling) zaken doen. Daarnaast profileren de leden zich richting de voetbalvereniging HZVV en haar achterban van enige duizenden mensen. Dit verhoogt de gunfactor en die is doorslaggevend om succesvol te ondernemen. Zo snijdt het mes ook aan uw kant!

Sponsorpakketten

Voor sponsors hebben we diverse aantrekkelijke sponsorpakketten samengesteld. Neem voor meer informatie contact op HZVV Onderneemt, via info@hzvvonderneemt.nl.

Uiteraard is sponsoring maatwerk en daarom bespreken we graag uw wensen en ideeën om tot een passend aanbod te komen.

Sponsor worden

Interesse?

Neem contact met ons op door te mailen naar info@hzvvonderneemt.nl. Samen succesvol bij HZVV!

Bestuur HZVV Onderneemt:
Jan Wiebren de Vries – Voorzitter
Hans van der Starren – Secretaris
Jochem van de Weg – PR
Jan Leijssenaar – Activiteiten
Robert Ottes – Acquisitie
Robert Nieland – Acquisitie