HZVV meer dan voetbal alleen

Notulen Algemene Ledenvergadering 18 december 2023

HZVV Logo

Het bestuur heeft de notulen zoals die zijn opgesteld goedgekeurd, hierdoor zijn nu ook de leden in de gelegenheid om deze te bekijken. Vanaf heden zijn deze op te vragen door middel van een mail aan secretaris@hzvv.nl.

Uiteraard is het voorafgaand aan de eerstkomende ledenvergadering ook mogelijk om de notulen van de vorige vergadering op te vragen.

Rolf Buikema
Secretaris HZVV

Terug