HZVV meer dan voetbal alleen

Nieuwe trainingspakken jongste jeugd (t/m O12)

Al sinds langere tijd hebben we steeds meer moeite om de verstrekte trainingspakken terug te krijgen. Het is elk seizoen weer een zeer bewerkelijk proces, deze inname en uitgifte van ca. 200 trainingspakken voor de jongste jeugd. Ook merken we dat er steeds minder zuinig omgegaan wordt met deze eigendommen van de club. Het komt regelmatig voor dat er een jack of broek rondslingert, die vervolgens niet meer wordt opgehaald. Het bestuur stond dan ook voor de afweging, stoppen met het bruikleensysteem of een nieuw systeem introduceren. Om de ouders van de jongste jeugd tegemoet te komen, nemen we in afstemming met de jeugdcommissie het advies van de kledingcommissie over om, met ingang van seizoen ’24/’25 over te gaan tot een nieuw systeem van het verstrekken van de trainingspakken (Jako) voor de jongste jeugd.

  • De van de club uit in bruikleen gegeven trainingspakken en trainingsjacks (Hummel), die nu in het bezit zijn van de jeugdleden, hoeven niet weer ingeleverd te worden.
  • Vanaf seizoen ‘24/’25 gaan we een fonds creëren van waaruit we de trainingspakken voor de jongste jeugd gaan bekostigen. Deze worden na uitgifte eigendom van de (ouders/verzorgers van) jeugdleden.
  • Hiervoor reiken we aan het begin van het seizoen vouchers uit, die alleen verzilverd kunnen worden bij onze kledingsponsor: Bols Teamwear te Hoogeveen. Hier kan ook de juiste maat gepast worden.
  • De vereniging neemt de voorfinanciering voor haar rekening en alle jeugdleden t/m O12 betalen € 2,00 per maand, tegelijk te innen (automatisch) met de contributie (€ 6,00 per kwartaal).
  • De verkregen korting stelt de vereniging beschikbaar.
  • Alle jeugdleden in één keer in het nieuw is een te grote financiële uitdaging voor de club. Hiervoor nemen we dan ook 2 seizoenen de tijd.  
  • Seizoen’24/’25 krijgen de O8, de O10 en O12 een voucher voor een nieuw trainingspak, evenals nieuwe leden t/m O12 (niet in bezit van HZVV trainingspak) .
  • Seizoen ‘25/’26 krijgen de doorstromers naar wederom de O8 en O10 en O12 een voucher voor een trainingspak, zodat iedereen dan een nieuw Jako trainingspak heeft.
  • Dit willen we in de loop van de seizoenen cyclisch voortzetten.
  • Het trainingspak wordt geleverd, voorzien van een HZVV logo. Prijsverhogingen van de leverancier leiden tot een aanpassing van de maandelijkse bijdrage (dit zal altijd van te voren worden gemeld ).

Trainingsjacks oudere jeugd
Met de uitgifte van trainingsjacks aan de oudere jeugd gaan we stoppen, deze werden nauwelijks nog opgehaald. Ook voor deze jeugdleden geldt dat zij de, door de club aan hen in bruikleen gegeven, trainingsjacks mogen houden.

Namens het bestuur,
Henk de Jong

Terug