HZVV meer dan voetbal alleen

Niemand buitenspel

HZVV, ING, KNVB en maatschappelijke partners slaan handen ineen zodat ieder kind kan voetballen

Niemand buitenspel

Als hoofdsponsor van het Nederlands voetbal zet ING zich ervoor in dat ieder kind moet kunnen voetballen. Uit onderzoek blijkt dat, landelijk gezien, 1 op de 11 kinderen opgroeit in armoede, waardoor het voor ouders soms lastig is om de contributie en andere benodigdheden van een voetbalclub te betalen. Juist in tijden van spanning is sporten extra belangrijk én gezond. Vaak zijn er meer mogelijkheden om toch te kunnen voetballen, ook als er even minder of geen geld is. Mogelijkheden die soms onvoldoende bekend zijn bij ouders en verenigingen. ING gaat daarom samen met de KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de NSR (Nederlandse Schuldhulproute) zorgen dat dit jaar zoveel mogelijk Nederlandse amateurverenigingen een financieel vertrouwenspersoon krijgen. De financieel vertrouwenspersonen gaan gezinnen helpen de juiste (lokale) regelingen te vinden, zodat kinderen toch kunnen voetballen.

Vertrouwenspersonen
Bij HZVV hebben we inmiddels ook 2 financiële vertrouwenspersonen t.w.: Berry de Jonge (“bij HZVV willen we niemand buitenspel laten staan, omdat ieders voetbalplezier belangrijker moet zijn dan eventuele financiële problemen”) en Casper Fieten (“vanuit mijn werk weet ik dat mensen het niet gemakkelijk vinden om over hun geldzorgen te spreken en toch is het belangrijk om erover te praten, omdat er wellicht mogelijkheden voor financiële ondersteuning zijn, vanuit beschikbare fondsen”). Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres: niemandbuitenspel@hzvv.nl.
Casper en Berry zijn inmiddels opgeleid om leden van HZVV, die daar behoefte aan hebben, te begeleiden bij het zoeken naar de juiste hulp. Zij zijn er niet voor om te helpen schulden op te lossen, maar op strikt vertrouwelijke basis kunnen zij helpen gebruik te maken van lokale – en evt. landelijke voorzieningen.

Bewegingsarmoede
Zo probeert HZVV, gesteund door kennis van de ING, ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven voetballen, ook als er even geen budget is. De jeugdcommissie van HZVV omarmt dit initiatief en hoopt op deze manier de ondersteuning te kunnen bieden die de (ouders/verzorgers van) jeugdleden en potentiële leden van HZVV nodig hebben. Stefan van Dorst, voorzitter van de jeugdcommissie: “als jeugdcommissie vinden wij dat ieder kind de mogelijkheid zou moeten hebben om te voetballen en we zijn dan ook erg blij met het initiatief ‘Niemand buitenspel’”.

Op termijn willen ING en de KNVB ervoor zorgen dat elke amateurvoetbalclub in Nederland een financieel vertrouwenspersoon heeft. “Armoede is verschrikkelijk. Als dit ook nog tot bewegingsarmoede leidt, dan heeft het tevens gevolgen voor de fysieke en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. De drempel om financiële hulp te vragen is vaak hoog. Dit initiatief kan die drempels wegnemen en zorgen dat meer kinderen kunnen blijven voetballen of lid kunnen worden van een Nederlandse voetbalvereniging. Wij vinden dat kinderen altijd mee moeten kunnen doen,” aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij KNVB.

Door de clubs te helpen financiële vertrouwenspersonen in te zetten die mensen op een laagdrempelige manier wegwijs maken in de verschillende regelingen die bestaan, willen ING, KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de NSR zorgen dat kinderen toch kunnen (blijven) voetballen. ING gaat de komende tijd hier middels uitgebreide campagnes aandacht voor vragen. Zie ook www.ing.nl/niemandbuitenspel

Terug