HZVV meer dan voetbal alleen

HZVV en haar financiën

calculator

Tijdens de op 19 september jl. gehouden Algemene Leden Vergadering heeft het bestuur de begroting van HZVV voor het seizoen ‘22/’23 gepresenteerd. Daarin zijn de gevolgen van alles wat er op dit moment in de wereld speelt (Oekraïne, COVID. etc.) duidelijk merkbaar. Gezien de gevolgen van deze ingrijpende ontwikkelingen is het goed voor te stellen dat HZVV als vereniging zich voor flinke uitdagingen gesteld ziet. Uitdagingen die linksom-rechtsom met haar financiële positie te maken hebben. Wij hebben dan ook geen sluitende begroting kunnen presenteren en doen, tegen onze principes in, een beroep op ons eigen vermogen.

Echter, zoals tijdens de ALV toegelicht is dat niet voldoende. We zijn daarom inmiddels van kantineleverancier veranderd, we hebben de prijzen aangepast, de contributie is verhoogd met € 18,- per lid per jaar (= € 1,50 per maand = ca. € 0,35 per week). Ook is er inmiddels een projectgroep gevormd, die nadrukkelijk bezig is om te onderzoeken waar we, middels duurzaamheidsmaatregelen, de kosten verder kunnen verlagen. Ook hebben we aangekondigd dat we in de winterstop opnieuw de begroting tegen het licht zullen houden om te zien of deze maatregelen voldoende zijn geweest om het huidige seizoen plezierig voetballend door te komen. Wij hebben de hoop dat het dan ook gewoon mogelijk blijft om na de trainingen/wedstrijden te kunnen blijven douchen, een hygiëne issue dat o.i. verbonden is met lekker fanatiek sporten. Maar bij meerdere verenigingen is dit helaas al niet meer zo vanzelfsprekend. Om het niet zover te laten komen hebben we elkaar nodig, door niet onnodig lang te douchen, de lampen niet onnodig lang te laten branden, deuren achter je te sluiten, etc.

Als bestuur hebben we nog niet eerder financiële maatregelen als deze hoeven communiceren. Maar omdat we samen met jullie graag het plezier voor iedere HZVV-er voorop willen kunnen blijven stellen, hebben we gemeend ook buiten de ALV hierover jullie, leden van HZVV, expliciet op de hoogte te brengen.

Een andere maatregel, die niet zo zeer verband houdt met onze financiële positie, maar wel met financiën te maken heeft, zijn de betalingen in de kantine. In de ALV hebben wij aangekondigd dat er vanaf half oktober (15-10-2022), alleen nog met de pin betaald kan worden. Dit moet grotere sommen contant geld voorkomen en bijdragen aan de veiligheid van onze kantinevrijwilligers. Tevens is het afstorten van grotere contante bedragen ook door de banken sterk ontmoedigd, met alle gevolgen van dien. Een uitzondering op deze maatregel hanteren wij op de zaterdag tot 13:00 uur, zodat de jeugd, die mogelijk (nog) niet over een pinpas beschikt toch iets kan kopen in de kantine. Overigens lijkt deze maatregel ingrijpender dan zij in werkelijkheid is, want inmiddels worden de kantine-aankopen al voor zo’n driekwart door jullie met pin gedaan.

Namens het bestuur alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Henk de Jong (voorzitter)

Terug