HZVV meer dan voetbal alleen
14-05-2022 1 - 3 Laatste wedstrijd
26-05-2022 15:00 Komende wedstrijd

Binnen het beleidsplan van HZVV is het volgende aangegeven t.a.v. het technische beleid in algemene zin en t.a.v. de selectie van HZVV 1.

Wat zijn de sportieve doelstellingen van HZVV?

Algemeen:
HZVV biedt de gelegenheid om de voetbalsport te bedrijven, dit voor een ieder op het niveau van zijn of haar mogelijkheden. Hiertoe worden aan alle leden dezelfde basisfaciliteiten geboden.

Selectie HZVV 1
Aan de selectie van HZVV 1 worden extra faciliteiten geboden.
Daar tegenover staat dat van de spelers van de selectie van HZVV 1 ook meer inspanningen ten dienste van de vereniging gevraagd kunnen worden (bijvoorbeeld verplicht 2x of 3x per week trainen en representatieve verplichtingen).

In het vervolg hierop is de doelstelling voor de selectie van HZVV 1 dan ook geconcretiseerd:

 • Voor het 1e elftal van HZVV wordt een zo hoog mogelijk niveau nagestreefd.
 • De hoofdklasse is daarbij het hoogste doel, maar zal binnen de reikwijdte van de financiële mogelijkheden van de vereniging moeten blijven.
 • Belangrijk aspect in het technische beleid is het bevorderen van de doorstroming van eigen talent.

De aantrekkelijkheid voor spelers om naar HZVV te komen zal altijd bepaald moeten worden door de collectieve voorzieningen voor de complete selectie. Gerichte versterkingen (spelers voor posities, die binnen HZVV niet op het gewenste niveau zijn in te vullen) kunnen benaderd worden.

Om de vereniging te helpen de geformuleerde doelstellingen beter te kunnen uitvoeren zijn wij gekomen tot de oprichting van de Vrienden HZVV “De Rood Witten”.

Wat willen wij als vrienden HZVV “De Rood-Witten” voor HZVV 1 betekenen:

 • Wij willen het bestuur van HZVV gericht ondersteunen in relatie tot het verbeteren / handhaven van het prestatieniveau van de selectie van HZVV 1.

Om de vereniging te helpen de geformuleerde doelstellingen beter te kunnen realiseren vragen wij uw steun. Wordt daarom lid van de Vrienden HZVV “De Rood Witten”.
De bijdrage per jaar bedraagt € 50,00.

U kunt dit op de volgende manieren doen:

 • door een jaarlijkse éénmalige bijdrage van € 50,00. (bij voorkeur via automatische incasso, contant kan uiteraard ook)
 • door een jaarlijkse bijdrage in 2 termijnen van € 25,00 via automatische incasso.

Hoe wordt u nu vriend van Vrienden HZVV “De Rood Witten”

 1. Download hier het aanmeldformulier.
 2. Vul het formulier en en mail het naar roodwit@hzvv.nl.
 3. U kunt het formulier ook inleveren bij één van de bestuursleden van de Vrienden HZVV “De Rood Witten”. Dit zijn:
 • Reinier de Boer (voorzitter)                  telefoonnummer: 06 27454839
 • Wiebe de Jonge (penningmeester)   telefoonnummer: 06 31903710
 • Tinus Schraa (secretaris)                        telefoonnummer: 06 39642750
 • Jantinus Mulder  (lid)                                telefoonnummer: 06-10937991
 • David van der Laan (lid)                           telefoonnummer: 06 53391288