HZVV meer dan voetbal alleen

Dankwoord

Jan van der Hulst

Door de vele blijken van medeleven na het overlijden van Jan van der Hulst was het voor ons  onmogelijk iedereen hiervoor persoonlijk te bedanken. Vandaar dat we via deze weg een dankwoord willen uitspreken.   

Wij zijn je ontzettend dankbaar voor alle steun en medeleven na het overlijden van onze broer, zwager en oom Jan van der Hulst. Dit heeft ons veel kracht en troost gegeven bij het verwerken van dit grote verlies.

Jouw medeleven, troostvolle woorden, warmte en steun hebben zoveel voor ons betekend na het overlijden van Jan. Dit zullen we nooit vergeten. Heel erg bedankt.

Janny Willems-van der Hulst
Wim Willems
Alinda
Wilco

Terug