HZVV meer dan voetbal alleen

Sjoeltoernooi

HZVV Sjoeltoernooi: de stenen gaan weer schuiven

Vrijdag 3 februari wordt er weer een sjoeltoernooi georganiseerd. Leeftijd is geen issue bij sjoelen, dus alle HZVV-ers, jong en oud kunnen hieraan deelnemen. Uiteraard valt er ook wat te winnen. Naast de schitterende wisselbokaal zijn er voor zowel de dames als de heren mooie prijzen. Vanaf 20:00 uur worden de eerste schijven over de bak geschoven. Kantine is open om 19:20 uur. Inleg is €7,00 per deelnemer. Graag vooraf van te voren opgeven bij Marcel Kat of via evenementen@hzvv.nl zodat we kunnen zorgen voor voldoende sjoelbakken. Terug