HZVV meer dan voetbal alleen

Agenda Algemene Ledenvergadering 29 mei 2024

HZVV logo

Beste HZVV-ers, 

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van HZVV. Deze zal zoals reeds eerder aangekondigd plaatsvinden op woensdag 29 mei om 20.00 uur in de bestuurskamer. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom. 

De agenda treft u onderstaand aan. De notulen van de ledenvergadering van 18 december 2023 kunnen via een mail aan secretaris@hzvv.nl worden opgevraagd. 

De agenda: 

  1. Opening 
  2. Mededelingen/ingekomen stukken 
  3. Goedkeuring notulen ALV 18 december 2023 
  4. Lopende zaken 
  5. Begroting 2024/2025 
  6. Verkiezing bestuursleden 
    Voordracht om Kim Spijker te benoemen tot bestuursfunctie met portefeuille voetbalzaken
  7. Vragenronde 

Met een vriendelijke groet, 
Bestuur HZVV 

Terug