HZVV meer dan voetbal alleen

Achter de geraniums

Na vele jaren van gezamenlijke inzet was het afgelopen vrijdagmiddag eindelijk zover. De leden van de geraniumcommissie hebben samen de openingshandeling verricht van de nieuwe dug-outs op veld 4. De opbrengst van meerdere geraniumacties dreigde ‘met de knollen de pot in te gaan’, maar op aangeven van de leden van genoemde commissie, zijn de opbrengsten nu eindelijk besteed aan deze nieuwe dug-outs. Alle reden om tijdens een gezellige ‘vrijmibo’, nog eens terug te kijken op de geraniumacties en terecht trots te zijn op de door de commissie geleverde prestatie.

Uiteraard worden de bedoelde leden namens heel HZVV heel erg bedankt voor hun inzet!

v.l.n.r. Marcel, Anko, Cor, Bert, Albertje, Niesje, Bertha, Marian en Jacko

Terug